ПРОЕКТ ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Днес, …………..2018 година, в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда между: Министерство на образованието и науката, представлявано от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, наричано по-нататък „МИНИСТЕРСТВО”, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Надежда Николчева – председател, Сдружение на директорите в средното образование […]

Отчетно – изборно събрание

На 15.02.2017г. от 13.40 часа в ПГ “В.Пеев“ се проведе oтчетно – изборно събрание на СО, което протече при следния дневен ред: Приемане отчет за дейността на Синдикалния комитет на организацията за периода 2015 – 2017 г.; Приемане доклад на Контролно-ревизионната комисия; Избор на нови ръководни, контролни и помощни органи (Синдикален комитет, КРК и Стачен […]

Писмо от СБУ до министъра на образованието и науката

ДО ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДО МЕДИИТЕ В РБЪЛГАРИЯ Във връзка с трагичните събития, настъпили в двора на Професионална гимназия по икономика в гр. Сливен Във връзка с трагичните събития, настъпили в двора на Професионална гимназия по икономика в гр. Сливен Синдикатът на българските учители остро осъжда случилото се и отправя […]

Правителството осигури 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието

На 28 октомври 2015г., Правителството осигури 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието. Правителството увеличи стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за тази година, считано от 1 октомври 2015 г. С постановление на Министерския съвет се разпределят допълнителни средства по бюджетите на общините и министерствата, финансиращи училища, […]

Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme