Учредяване на синдикална организация към СБУ в ПГ“В.Пеев“

На 15.01.2015г. в ПГ“В.Пеев“ се проведе общо събрание на персонала, на което се взе решение да се учреди синдикална организация.

Общото събрание реши:

 1. Учредяване на синидикална организация в ПГ „В.Пеев“ към КНСБ – СБУ считано от м.януари 2015г.
 2. Избор на ръководство на синдикалната организация в състав:
 • Йорданка Велинова Григорова – председател
 • Владислав Василев Вълков – секретар
 • Анжела Младенова Василева – секретар
 1. Избор на Стачен комитет в състав:

Председател: инж. Панайот Георгиев Корнов

Членове:

 •      Иво Панчев Петров
 •      Спас Богомилов Александров
 •      инж. Георги Петров Кръстанов
 •      Кирил Антонов Грозев
 1. Избор на Контролно – ревизионна комисия в състав:

 Председател: Кирилка Василева Стоичкова

Членове:

 •      Радка Иванова Трашлиева
 •      Снежана Бориславова Иванова
 •      Лидия Симеонова Младенова
 •      Камелия Василева Петрова
Updated: март 15, 2015 — 7:47 pm
Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme