Членове

Списък на синдикалните членове

 

 1. Адриана Валентинова Христова – ст.учител по икономика
 2. Александър Любомиров Тодоров – учител теоретично обучение
 3. Анатоли Павлов Йорданов – ст.учител по история и цивилизации
 4. Анелия Димитрова Петрова – ст.учител по математика
 5. Анжела Василева Младенова – ст.учител по математика
 6. Анита Радкова Ангелова – зам.директор по УД
 7. Анна Велинова Петкова – ст.учител по БЕЛ
 8. Веселка Стоянова Михайлова – Григорова – ст.учител по икономика
 9. Владислав Василев Вълков – учител теоретично обучение
 10. Георги Валериев Димитров – ст.учител практическо обучение
 11. Георги Петров Кръстанов – учител практическо обучение
 12. Даниела Александрова Гочева – учител практическо обучение
 13. Десислава Кирилова Йорданова – ст.учител по БЕЛ
 14. Елка Николова Еленкова – секретар
 15. Иво Панчев Петров – завеждащ учебна работилница
 16. Инна Янакиева Такева – ст.учител по английски език
 17. Ирена Георгиева Любенова – главен счетоводител
 18. Искра Божилова Кирова – ст.учител теоретично обучение
 19. Йорданка Велинова Григорова – ст.учител по английски език
 20. Катя Николова Петрова – зам.директор АСД
 21. Кирил Антонов Грозев – ст.учител по ФВС
 22. Кирил Митев Филипов – р-л ИКТСУ
 23. Красимира Иванова Венкова – технически изпълнител
 24. Марина Светославова Пешева – педагогически съветник
 25. Марио Димитров Александров – ст.учител по история и цивилизации
 26. Марияна Любенова Кацарова – ст.учител по физика и астрономия
 27. Милен Бисеров Панчев – учител по ФВС
 28. Нора Митова Савова – чистач
 29. Огнян Боянов Новков – завеждащ учебна работилница
 30. Панайот Георгиев Корнов – учител теоретично обучение
 31. Росица Асенова Стайкова – зам.директор УПД
 32. Росица Вацова Атанасова – чистач
 33. Светлана Игнатова Белчева – ст.учител по гражданско образование
 34. Силвия Евгениева Маринкова – ст.учител по ФВС
 35. Снежана Бориславова Иванова – ст.учител по ИТ
 36. Снежана Василева Рангелова – ст.учител по немски език
 37. Снежана Иванова Борисова – чистач
 38. Спас Богомилов Александров – завеждащ учебна работилница
 39. Станимира Владкова Владимирова – учител по по английски език
 40. Станчо Иванов Атанасов – директор
 41. Цветелина Милчева Славова – ст.учител по философия
 42. Юлиана Иванова Илиева – ст.учител по английски език
 43. Юлияна Тодорова Геловска – ст.учител по БЕЛ
Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme