Членове

Списък на синдикалните членове

 1. Адриана Валентинова Христова – ст.учител по икономика
 2. Александър Любомиров Тодоров – учител практическо обучение
 3. Анатоли Павлов Йорданов – ст.учител по история и цивилизации
 4. Анелия Димитрова Петрова – ст.учител по математика
 5. Анжела Василева Младенова – ст.учител по математика
 6. Анита Радкова Ангелова – зам.директор по УД
 7. Анна Велинова Петкова – ст.учител по БЕЛ
 8. Веселка Стоянова Михайлова – Григорова – ст.учител по икономика
 9. Владислав Василев Вълков – учител теоретично обучение
 10. Галинка Николова Тодоринова – ст.учител теоретично обучение
 11. Георги Валериев Димитров – ст.учител практическо обучение
 12. Георги Петров Кръстанов – учител практическо обучение
 13. Гина Манолова Младенова – чистач
 14. Даниела Александрова Гочева – учител практическо обучение
 15. Десислава Кирилова Йорданова – ст.учител по БЕЛ
 16. Димитрина Ганчева Ценкова – майстор – сладкар
 17. Емил Вълкадинов Георгиев – портиер, шофьор на автобус
 18. Елка Николова Еленкова – секретар
 19. Иво Панчев Петров – завеждащ учебна работилница
 20. Йорданка Велинова Григорова – ст.учител по английски език
 21. Ирена Георгиева Любенова – главен счетоводител
 22. Искра Божилова Кирова – ст.учител теоретично обучение
 23. Катя Николова Петрова – зам.директор АСД
 24. Кирил Антонов Грозев – ст.учител по ФВС
 25. Кирил Митев Филипов – р-л направление ИКТ
 26. Красимира Иванова Венкова – технически изпълнител
 27. Лидия Радкова Рашкова – ст.учител по биология и здравно образование
 28. Лидия Симеонова Младенова – ст.учител по химия и опазване на околната среда
 29. Марио Димитров Александров – ст.учител по история и цивилизации
 30. Мариела Михайлова дъ Хроут – учител теоретично обучение
 31. Марина Светославова Пешева – педагогически съветник
 32. Марияна Любенова Кацарова – ст.учител по физика и астрономия
 33. Милен Бисеров Панчев – учител по ФВС
 34. Митко Иванов Илиев – завеждащ учебна работилница
 35. Нора Митова Савова – чистач
 36. Огнян Боянов Новков – завеждащ учебна работилница
 37. Панайот Георгиев Корнов – учител теоретично обучение
 38. Росица Асенова Стайкова – зам.директор УПД
 39. Росица Вацова Атанасова – чистач
 40. Светлана Игнатова Белчева – ст.учител по гражданско образование
 41. Силвия Евгениева Маринкова – ст.учител по ФВС
 42. Снежана Бориславова Иванова – ст.учител по ИТ
 43. Снежана Василева Рангелова – ст.учител по немски език
 44. Снежана Иванова Борисова – чистач
 45. Спас Богомилов Александров – завеждащ учебна работилница
 46. Станимира Владкова Владимирова – учител по по английски език
 47. Станчо Иванов Атанасов – директор
 48. Цветан Спасов Младенов – завеждащ учебна работилница
 49. Цветелина Милчева Славова – ст.учител по философия
 50. Юлиана Иванова Илиева – ст.учител по английски език
 51. Юлияна Тодорова Геловска – ст.учител по БЕЛ
Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme