Членове

Списък на синдикалните членове 

 

 1. Адриана Валентинова Христова – ст.учител по икономика
 2. Анатоли Павлов Йорданов – ст.учител по история и цивилизации
 3. Анелия Димитрова Петрова – ст.учител по математика
 4. Анжела Василева Младенова – ст.учител по математика
 5. Анита Радкова Ангелова – зам.директор УД
 6. Анна Велинова Петкова – ст.учител по БЕЛ
 7. Веселка Стоянова Михайлова – Григорова – ст.учител по икономика
 8. Владислав Василев Вълков – учител теоретично обучение
 9. Георги Валериев Димитров – ст.учител практическо обучение
 10. Георги Петров Кръстанов – учител практическо обучение
 11. Даниела Александрова Гочева – учител практическо обучение
 12. Десислава Кирилова Йорданова – ст.учител по БЕЛ
 13. Евгени Ангелов Евгениев – учител практическо обучение
 14. Елка Николова Еленкова – секретар
 15. Иво Панчев Петров – завеждащ учебна работилница
 16. Инна Янакиева Такева – ст.учител по английски език
 17. Ирена Георгиева Любенова – главен счетоводител
 18. Искра Божилова Кирова – ст.учител теоретично обучение
 19. Йорданка Велинова Григорова – ст.учител по английски език
 20. Катя Николова Петрова – зам.директор АСД
 21. Кирил Антонов Грозев – ст.учител по ФВС
 22. Кирил Митев Филипов – р-л ИКТСУ
 23. Констанца Илиева Илиева – учител по БЕЛ
 24. Красимира Иванова Венкова – технически изпълнител
 25. Лидия Радкова Рашкова – ст.учител по биология и ЗО
 26. Марина Светославова Пешева – педагогически съветник
 27. Марио Димитров Александров – ст.учител по история и цивилизации и ГО
 28. Марияна Любенова Кацарова – ст.учител по физика и астрономия
 29. Миглена Спасова Лазарова – счетоводител, оперативен
 30. Милен Бисеров Панчев – учител по ФВС
 31. Нора Митова Савова – чистач
 32. Огнян Боянов Новков – завеждащ учебна работилница
 33. Панайот Георгиев Корнов – учител теоретично обучение
 34. Петър Драганов Димитров – технически сътрудник
 35. Росица Асенова Стайкова – зам.директор УПД
 36. Росица Вацова Атанасова – чистач
 37. Светлана Игнатова Белчева – ст.учител по география и икономика
 38. Силвия Евгениева Маринкова – ст.учител по ФВС
 39. Снежана Бориславова Иванова – ст.учител по ИТ
 40. Снежана Василева Рангелова – ст.учител по немски език
 41. Снежана Иванова Борисова – чистач
 42. Спас Богомилов Александров – завеждащ учебна работилница
 43. Станимира Владкова Владимирова – учител по английски език
 44. Станчо Иванов Атанасов – директор
 45. Цветелина Милчева Славова – ст.учител по философия
 46. Юлиана Иванова Илиева – ст.учител по английски език
 47. Юлияна Тодорова Геловска – ст.учител по БЕЛ
Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme